open of gesloten verbranding

Welk type haard kiest u? Een open of gesloten verbranding?

U wilt graag een haard in uw woning, op uw veranda of terras. Wanneer u zich gaat verdiepen in de mogelijkheden, valt op dat u een ruime keuze in type haarden heeft. Allereerst is er de keuze in brandstof; wilt u hout, gas, bio-ethanol of elektrisch stoken? Daarnaast zult u merken dat er bij gas- en houthaarden sprake is van een open of gesloten verbranding. In dit artikel geef ik u graag meer uitleg over wat dit verschil precies inhoudt.

Wat is het verschil tussen een open of gesloten verbranding?

Elk vuur heeft zuurstof nodig; dit zorgt immers voor de verbranding van de brandstof. Maar de wijze waarop het toestel aan de nodige zuurstof komt, verschilt.

Open verbranding

Bij een open verbranding zonder externe zuurstoftoevoer via de buitengevel, kelder of kruipruimte, gebruikt het toestel lucht uit de ruimte waar het is geplaatst voor de verbranding. Dit willen we dus juist voorkomen. Sterker nog, in een ‘nieuwbouw’ omgeving zal het open systeem niet of niet optimaal functioneren zonder dat de vereiste en noodzakelijke maatregelen getroffen worden, zoals onder andere aanvoer van zuurstof en het installeren van een mechanische rookgasventilator. De rookgassen die naar aanleiding van de verbranding vrijkomen, zoals koolzuurgas, stikstofoxide en waterdamp, worden altijd via een rookkanaal of schoorsteen naar buiten afgevoerd.

Wanneer u een open haard op gas of hout heeft, is het belangrijk dat de ruimte waarin deze geplaatst is, altijd goed geventileerd wordt. Wanneer de lucht in de ruimte (ondanks aanvoer van zuurstof via buitengevel, kelder of kruipruimte) onvoldoende zuurstof bevat, zal het vuur lucht via het afvoerkanaal (rookkanaal) willen aanzuigen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bijkomend aandachtspunt is de aanwezigheid van het mechanisch ventilatiesysteem van de woning of afzuigkap bij een (open) keuken. Hierdoor kan de natuurlijke trek in het rookkanaal, waardoorheen de verbrandingsgassen naar buiten afgevoerd worden, verstoord worden zodat deze niet goed afgevoerd worden. In dit geval dient u extra voorzieningen te treffen om ervoor te zorgen dat er van buiten altijd evenveel lucht kan binnenstromen dan dat er wordt afgezogen.

Gesloten verbranding

Bij een gesloten houthaard wordt de toevoer van zuurstof meestal via een buitenmuur of kruipruimte geregeld; afvoer van de verbrandingsgassen gebeurt via een rookkkanaal of schoorsteen tot boven de nok van het dak. Bij gesloten gashaarden gaat het meestal om een zogeheten concentrisch rookkanaal. Dit is een dubbelwandig rookkanaal met een buis in een buis. De binnenste buis zorgt voor de afvoer van de verbrandingsgassen; de buitenste voor de toevoer van zuurstof van buiten. Dit systeem heeft derhalve geen ‘last’ van de aanwezigheid van een mechanisch ventilatiesysteem in uw woning waardoor het technisch eenvoudiger te installeren is. Een belangrijk voordeel van een gesloten systeem is het hoge rendement. Dit zorgt voor energiebesparing en is daardoor veel duurzamer ten opzichte van open systemen.

Rookkanaal

Zoals ik hierboven uiteenzet, bestaat er een duidelijk verschil in rookkanaal tussen toestellen met een open of gesloten verbranding. Uiteraard is het vaak wel mogelijk om een bestaand rookkanaal, mits groot genoeg en vooraf geïnspecteerd en geveegd door een schoorsteenveger, aan te passen naar een concentrisch werkend rookkanaal wanneer een gesloten gashaard de wens is. Voor zowel open als gesloten gashaarden geldt dat de rookkanalen op meerdere manieren doorgevoerd kunnen worden naar buiten: door gevel, dak, kelder of kruipruimte, voorzien van horizontale verslepingen en/of bochten in combinatie met mechanische ventilatoren en mits wet- en regelgeving het toelaat. Bouwkundige (gemetselde) schoorstenen zijn tegenwoordig niet meer noodzakelijk, omdat veelal met dubbelwandig rvs rookkanalen gewerkt wordt.

Met of zonder glas?

Een toestel met open of gesloten verbranding is niet altijd meteen te herkennen aan het feit of er al dan niet een glazen ruit of deur gebruikt wordt. Bij een gesloten verbrandingssysteem stook je altijd achter glas. Open haarden hebben vaak geen glasplaat tussen het vuur en de ruimte, maar er bestaan ook open haarden die voorzien zijn van een liftdeur. Met deze toepassing kunt u zowel open als gesloten stoken door de glazen deur omhoog of omlaag te schuiven.

Sfeer versus rendement

Als de vlammen achter glas zitten, vergt dat minder waakzaamheid. Daartegenover staat dat veel mensen de beleving als authentieker ervaren zonder glazen deur of ruit. Een open vuur wordt vaak als sfeervoller en gezelliger ervaren. Hout- of gastoestellen met gesloten verbrandingssysteem leveren dan weer een veel hoger rendement.

Het rendement van een open systeem, gas of hout, ligt op zo’n 10 à 15 procent. Open toestellen leveren voornamelijk sfeer en een behaaglijke stralingswarmte en dienen niet als gezien te worden als efficiënte warmtebron. Bij een gesloten systeem ligt het rendement gemiddeld rond de 75 tot 83 procent. Dat is een fors verschil, wat te verklaren is door het feit dat bij een open verbranding de meeste warmte al direct ‘ontsnapt’ via het rookkanaal. Zelfs als de open haard niet brandt, is er sprake van energieverlies omdat koude lucht van buiten via de het rookkanaal naar binnenkomt. Bij gesloten hout- of gashaarden is er sprake van stralingswarmte (via het glas) in combinatie met convectiewarmte (warmte via luchtstroming). Wanneer u uw haard ook echt als (hoofd)verwarming wilt gebruiken, dan kunt u dus het best kiezen voor een gesloten hout- of gashaard.

Vraag advies

Welke keuze maakt u: een haard met een open of gesloten verbranding? Veel hangt af van uw situatie en uw persoonlijke voorkeur. Bij Daniëls Openhaarden kijken we graag samen met u naar welk type haard het best aansluit op uw omstandigheden en wensen! Maak gerust een afspraak en kom de mogelijkheden bekijken én ervaren in onze showroom!

Moara Daniëls

Gesloten verbranding