Biopropaan, duurzame brandstof voor uw gashaard

Nederland wil in 2050 gasvrij zijn. Dergelijke grootschalige transitie zal gefaseerd gaan. Concreet wil de overheid tegen 2030 één vijfde van de woningen die nu op het gasnet zijn aangesloten, van het gas afhalen. In onze branche merken we dat dit tot grote ongerustheid leidt bij particulieren, want is een (nieuwe) gashaard nu nog wel een interessante keuze? In een eerdere blog verklaarden we al dat een gashaard nog steeds tot de opties behoort, omdat gas in uw wijk bijvoorbeeld nog een tijdlang beschikbaar blijft of omdat uw gashaard ook geschikt is (of geschikt gemaakt kan worden) voor gebruik met flessengas. Over dat zogeheten flessengas, en dan met name biopropaan, willen we u in dit artikel meer informatie geven.

Biopropaan, duurzaam gas

Biopropaan (oftewel BioLPG) wordt wel eens “de energie van de toekomst” genoemd. Vergeleken met andere brandstoffen, zoals kolen of olie, is propaan een alternatief met een lage CO2-emissie, Biopropaan doet het zelfs nog beter: het vermindert de CO2-uitstoot met 80 procent, terwijl het op dezelfde manier gebruikt kan worden én dezelfde prestaties levert als conventioneel propaangas.

Dit komt omdat bioLPG een bijproduct is van het biodiesel productieproces en voor 100% gemaakt wordt van duurzame grondstoffen; zijnde afval- en reststoffen en hernieuwbare plantaardige oliën. Het (her)gebruiken van afval en reststoffen is natuurlijk al een duurzame manier om aan CO2-reductie te doen. En het verwerken van planten en vruchten, zoals de purgeernoot, soja, palm en koolzaad, tot energie draagt bij tot het ontstaan van een natuurlijke CO2-cyclus. Biopropaan wordt sinds eind 2016 geproduceerd door Neste Oil in zijn raffinaderij in de Rotterdamse haven en exclusief verdeeld door Primagaz. De EU heeft deze hernieuwbare energiesoort overigens goedgekeurd en stimuleert ook het gebruik ervan.

Biopropaan wordt wel eens de energie van de toekomst genoemd
Biopropaan bestaat volledig uit duurzame grondstoffen en is een door de EU goedgekeurde hernieuwbare energiesoort.

Waarvoor is (bio)propaangas te gebruiken?

Tussen de moleculaire samenstelling en werking van biopropaan en propaan zit geenenkel verschil. U kunt ze dus voor dezelfde toepassingen gebruiken, zonder dat daarvoor voorafgaande investeringen of aanpassingen aan bestaande installaties nodig zijn. Het verschil zit dus echt alleen in de duurzaamheid.

(Bio)propaan wordt regelmatig gebruikt door grootverbruikers, zoals industrie, agrarische bedrijven en recreatieparken maar ook door particulieren. Gebruikt u het gas voor diverse toepassingen in en rond uw woning, zoals bijvoorbeeld om te verwarmen, te verlichten en te koken, dan is een (boven- of ondergrondse) gastank wellicht een geschikte oplossing. Gebruikt u het gas eerder sporadisch, bijvoorbeeld om te barbecueën of voor een gashaard als sfeervolle bijverwarming in uw woning, dan zijn (navulbare) gasflessen geschikt.

Biopropaan
Biopropaan kan voor dezelfde toepassingen gebruikt worden als aardgas.

Biopropaan versus aardgas

(Bio)propaan kan eigenlijk voor precies dezelfde toepassingen gebruikt worden als aardgas. Het werd eerder vooral vaak gebruikt in buitengebieden waar geen aardgasaansluitingen voorhanden waren. Maar door de huidige energietransitie en CO2-reductie-eisen zal deze fossielvrije brandstof alleen maar aan populariteit winnen.

Vergelijkt u (bio)propaan met aardgas dan is een eerste groot verschil natuurlijk dat aardgas vrijwel uitsluitend via een gasleiding geleverd wordt en (bio)propaan in flessen of tanks verkrijgbaar is. Dit komt omdat het vloeibaar maken van aardgas erg kostbaar is, in tegenstelling tot (bio)propaan. Met biopropaan bent u dus niet meer afhankelijk van het gasnet en u kunt deze gassoort dus blijven gebruiken, ook als Nederland ‘gasvrij’ is.

Een ander verschil zit in de calorische waarde; dit is simpel gezegd de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij verbranding. Bij verbranding van (bio)propaan komt drie keer zoveel warmte en energie vrij als wanneer dezelfde hoeveelheid aardgas verbrand wordt. Dat is mooi meegenomen, want er is wel een prijsverschil: aardgas is relatief goedkoper dan (bio)propaan. Maar bij deze laatste moeten natuurlijk geen vaste aansluit-, vastrecht- en leveringskosten betaald worden. Verder hangt het prijskaartje af van het type haard (vermogen / verbruik), de isolatie van uw woning en hoe én hoe vaak u de haard gebruikt. Bij gemiddeld tot relatief vaak gebruik zullen de kosten tussen 3 en 6 euro per avond bedragen. Maakt u bij ons een afspraak, dan kunnen we u gerichter adviseren over welk type (propaan)gashaard het beste aansluit bij uw wensen en woning en wat het verwachte verbruik van uw haard kan zijn.

Biopropaan
Moderne gashaarden zijn vaak al uitgerust of kunnen uitgerust worden voor gebruik met biopropaan.

Biopropaan, ook geschikt voor uw gashaard?

Heeft u een gashaard op aardgas, dan kunt u die niet zomaar op (bio)propaan aansluiten. De moleculaire samenstelling van aardgas en (bio)propaan verschillen namelijk wezenlijk. Goed nieuws is dat veel moderne gashaarden die op aardgas werken, ook al geschikt zijn voor gebruik met (bio)propaan of in ieder geval vrij eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden voor deze duurzame gassoort. Laat deze klus echter altijd door een gecertificeerd installateur, zoals wij, uitvoeren. Eerst en vooral omdat werken met gas altijd een veiligheidsrisico inhoudt. Daarnaast moeten er in de haard verschillende onderdelen anders afgesteld worden en dat is specialistisch werk. Tenslotte kan het zijn dat onderdelen, zoals de brander, vervangen moeten worden en daar zijn soms complete ombouwsets voor nodig.

Een propaanhaard werkt meestal middels een slim systeem van twee aan twee geschakelde propaanflessen. Wanneer de ene groep van twee flessen leeg is, schakelt het systeem automatisch over naar de volgende groep. Het systeem meldt dit automatisch online, zodat u de lege flessen tijdig kunt (laten) verwisselen voor volle en zorgeloos kunt blijven genieten van uw gashaard. De flessen zelf kunnen gewoon bij u thuis opgeslagen worden. Maar de opslag is wel aan regels gebonden. Zo is een goede ventilatie essentieel en is het belangrijk dat de flessen niet in de buurt van putdeksels of kelderramen geplaatst staan. Meestal worden de flessen buiten, in een schuur, garage of speciale kast, opgeslagen.

Wilt u naar aanleiding van dit artikel graag meer informatie over gashaarden op (bio)propaan of denkt u erover na om uw bestaande gashaard om te laten bouwen van aardgas naar (bio)propaan? Maak gerust een afspraak; we zijn u graag van dienst!

Moara Daniëls

Biopropaan
Een haard op biopropaan is een duurzame manier van verwarmen.

Nederland gasvrij. Wat betekent dit voor uw gashaard?

U heeft het nieuws vast ook gehoord: het kabinet heeft besloten om al in 2022 volledig te stoppen met de gaswinning in Groningen. Dat is eerder dan gepland; aanvankelijk zou de gaswinning namelijk in 2021 of 2022 flink teruggeschroefd worden om dan ten laatste in 2030 stopgezet te worden. Wat betekent dit voor eigenaren van een gashaard? Is de gashaard of -kachel nu geen goede investering meer? We kunnen u geruststellen: u kunt blijven genieten van uw gashaard.

Nederland gasvrij

De gevolgen van de klimaatverandering zijn steeds beter te merken. De opwarming van de aarde is niet te stoppen, maar het gaat minder hard als we wereldwijd minder CO2 uitstoten. Niets doen is geen optie. Met het Klimaatakkoord van Parijs hebben 195 landen, waaronder Nederland, in 2015 afgesproken om tegen 2050 ‘klimaatneutraal’ te zijn. Dat betekent dat energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot en het terugdringen van verspilling van materialen en grondstoffen aan de orde van de dag zijn.

Nederland heeft de ambitie koploper te worden in de strijd tegen de klimaatverandering. In het Klimaatakkoord heeft het kabinet het pakket maatregelen ingeschreven waarmee ze 49 procent CO2-reductie in 2030 en 95 procent reductie in 2050 wil bereiken. Eén van deze maatregelen is het stap voor stap afbouwen van het gebruik van aardgas.

gashaard

Alles is niet ineens anders

Nederland gasvrij; dat is toch wel wat. Veel mensen maken zich zorgen over hoe ze de overstap van aardgas naar een duurzamere energiebron moeten maken én hoeveel dit zal kosten. Wonen zonder aardgas is momenteel immers nog duurder dan wonen met aardgas, vooral vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met de nodige aanpassingen in huis, zoals vergaande isolatie en nieuwe apparatuur. Bovendien hebben veel mensen recent nog geïnvesteerd in een nieuwe cv-ketel (op gas) en willen zij uiteraard liever nog niet meteen van het gas af.

Maar Nederland zal niet van vandaag op morgen gasvrij zijn. In zijn troonrede kondigde koning Willem-Alexander het al aan: de doelen moeten worden gehaald, maar de rekening wordt eerlijk verdeeld en alles moet niet ineens anders. Er zijn momenteel ruim 7,5 miljoen woningen in Nederland aangesloten op gas en gas wordt door 95 procent van de huishoudens gebruikt. Alle woningen ineens van het gas af, is praktisch gewoonweg niet haalbaar. De doelstelling is dat tegen 2030 de eerste anderhalf miljoen woningen van het gas af zijn.

gashaard

Voor de industrie komt er een CO2-heffing, terwijl het voor huishoudens mogelijk wordt om de energietransitie stap voor stap mee te maken. Nieuwbouw en nieuwe wijken worden al vanaf 1 juli 2018 verplicht gasvrij gebouwd. Voor het gasvrij maken van de bestaande wijken zullen gemeenten in samenwerking met inwoners en bedrijven plannen maken. Veel meer concreet dan een aantal experimenten is dat nog niet, omdat er nog veel onzekerheid is omtrent hoe de kosten van de transitie verdeeld zullen worden. Tegen eind 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten bekendmaken welke wijk in welk jaar verduurzaamd wordt. Verder komt er een stapsgewijze verhoging van de belasting op gas en een daling van de energiebelasting op elektriciteit. Dit moet het voor huiseigenaren financieel aantrekkelijk(er) maken om te investeren in alternatieve energie. Tot slot kunt u gebruik maken van subsidieregelingen, wanneer u zelf al wilt overstappen naar een duurzame installatie.

Gas is nog steeds de schoonste fossiele brandstof

Ook in 2030 zal een grote meerderheid van de woningen met andere woorden nog steeds met gas verwarmd worden. Zelfs al wordt er in 2022 niet meer aan gaswinning in Groningen gedaan (tenzij in een zeer koude winter). Het gas komt dan uit andere gasvelden in Nederland of in het buitenland. Wist u dat in veel Europese landen en China nog steeds volop in gas geïnvesteerd wordt? Aardgas is tot op heden immers nog steeds de schoonste fossiele brandstof; veel beter dan bijvoorbeeld kolen.

Het niet-Groningse gas heeft wel een andere samenstelling dan het Groningse gas, maar wanneer het gemengd wordt met stikstof kan het als ‘pseudo-Groningergas’ zonder problemen gebruikt worden in bestaande CV-ketels, gashaarden / gaskachels en gasfornuizen. Gasunie bouwt een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek, juist om de hoeveelheid geschikt gemaakt gas te kunnen opschroeven om het wegvallen van de Groningse gaswinning op te vangen.

Naast aardgas zijn er nog andere soorten gas. Groen gas bijvoorbeeld. Dit is biogas, bijvoorbeeld van dierlijke mest afkomstig, dat voor dezelfde toepassingen als aardgas gebruikt kan worden. De productie van groen gas gaat de laatste jaren in stijgende lijn. Daarnaast is er ook het zogenaamde flessengas: (bio)propaangas en butaangas. Nieuwe gashaarden hebben op deze ontwikkelingen al geanticipeerd en zijn geschikt voor gebruik met ‘nieuw’ gas.

Gashaard, Nederland gasvrij

Rol van de duurzame gashaard is zeker nog niet uitgespeeld

Minder (aard)gas verbruiken is ook al een belangrijke stap naar duurzaamheid. Een gashaard van de nieuwste generatie maakt het mogelijk dat u tot wel de helft minder gas verbruikt. Een groot deel van deze moderne gashaarden is bovendien ook te gebruiken met (bio)propaangas of butaangas of kunt u in een latere fase, bijvoorbeeld wanneer u van het gas afgaat, ombouwen voor gebruik met flessengas. Met flessengas bent u helemaal onafhankelijk van het gasnet en kunt u zonder problemen blijven genieten van uw gashaard.

Sfeer en gezelligheid zijn troeven die een duurzame installatie als zonnepanelen of warmtepomp niet kan leveren. U gaat niet gezellig samen een avondje voor de warmtepomp doorbrengen, zeg maar. Maar dat hoeft ook niet, want een gashaard (of een houtgestookte haard) kunt u ook perfect naast uw warmtepomp gebruiken. Bij Daniëls Openhaarden adviseren we onze klanten om de warmtepomp, die wat langzamer reageert, 1 à 2 graden lager in te regelen en dan met een haard de ruimte waarin ze verblijven, bij te verwarmen. Dat is duurzaam én financieel aantrekkelijk.

gashaard

Is een investering in een gashaard nog interessant?

Veel mensen vragen ons of een investering in een gashaard voor hen nog wel interessant is. Dat ligt natuurlijk aan uw situatie en persoonlijke voorkeur voor wat betreft het gebruik van uw haard. Wanneer u een nieuwbouwwoning, zonder aansluiting op het gasnet betrekt, is een gashaard werkend op (bio)propaangas of butaangas voor u net zo interessant. Maar natuurlijk kunt u ook kiezen voor andere sfeermakers, zoals een houtgestookte, elektrische of bio-ethanol haard. In een bestaande woning is er bijna altijd een gasaansluiting. Eigenlijk is er dan geen reden waarom u beter zou afzien van de aankoop van een (nieuwe) gashaard. Nederland wil over ruim dertig jaar, in 2050, aardgasvrij zijn. De technische levensduur van een gashaard is gemiddeld 25 jaar; dus het is zeer reëel dat u voor de volledige levensduur van uw gashaard zal kunnen genieten. Gas zal beschikbaar zijn of u kunt, indien uw wijk eerder van het gas af gaat, uw gashaard geschikt laten maken voor gebruik met flessengas.

Wij realiseren ons dat de Nederlandse transitie van gas naar duurzame(re) energie niet in uw koude kleren gaat zitten. Waar doet u nu goed aan? Welke investering is de juiste en wat past bij u? Maak gerust een afspraak, we adviseren u graag over de mogelijkheden om uw huis duurzaam te verwarmen. 

Moara Daniëls

gashaard

 

Tips om het risico van koolstofmonoxide te beperken

Jaarlijks belanden enkele honderden mensen in het ziekenhuis vanwege koolstofmonoxidevergiftiging. In sommige gevallen is de afloop fataal. Koolstofmonoxide ontstaat onder meer door onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen. Het zit bijvoorbeeld in de uitlaatgassen van auto’s, in tabaksrook maar ook in de afvoergassen van kachels, geisers en CV-ketels.

Koolstofmonoxide is een zeer gevaarlijk gif omdat u het niet kunt ruiken of zien en het bovendien al heel snel een aanzienlijk gezondheidsrisico oplevert. De overheid zet met de (toekomstige) CO-certificering stappen om het aantal (gevaarlijke) fouten bij werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (zoals gasgestookte CV-installaties, gaskachels en -sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen) en aan de bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer te verminderen. Ook zullen hierdoor fouten tijdens de controle vóórdat een installatie in gebruik wordt gesteld, beter opgemerkt worden.

Maar ook u kunt een bijdrage leveren aan uw veiligheid. Belangrijk is dat u zich bewust bent van het risico en dat u weet hoe u het risico op koolstofmonoxidevergiftiging zelf kunt beperken. Ik geef u hiervoor in dit artikel graag een aantal praktische tips.

Rookkanaal gashaard
Om het risico op koolstofmonoxidevergiftiging te beperken, is een goede installatie en onderhoud van uw verbrandingstoestel én rookkanalen essentieel. Kies daarom altijd voor vakbekwame installateurs en onderhoudsmonteurs.

Tip 1 – Controleer uw verbrandingstoestel

Koolstofmonoxide ontstaat vooral door onvolledige verbranding. Dat kan bijvoorbeeld omdat uw verbrandingstoestel niet goed geïnstalleerd of onderhouden is, of dat het kapot is. Het is daarom raadzaam om uw verbrandingstoestel als ook de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal jaarlijks door een vakman te laten nakijken. Ook een schoorsteen zou minimaal één keer per jaar gereinigd moeten worden.

Wees ook bedacht op signalen dat er wat mis is. Wanneer u bijvoorbeeld geel-oranje vlammen in plaats van de normale blauwe vlammen ziet in uw gastoestel, dan betekent dit dat er een gebrek aan zuurstof is. Ziet u sporen van corrosie, roest of roet aan uw toestel? Dat kan wijzen op een slechte staat van het toestel; wat vaak ook gepaard gaat met een slechte verbranding. Merkt u dat vensters of muren aandampen (condensatie), dan kan dit wijzen op een onvoldoende afvoer van de verbrandingsgassen.

Heeft u een houtgestookte kachel of haard? Gebruik deze niet als ‘allesbrander’, maar stook kwalitatief en voldoende droog brandhout. Ook is het belangrijk om de as regelmatig te verwijderen. Als de as tot aan het rooster komt, wordt onderaan niet meer geventileerd, waardoor de verbranding onvolledig is en het risico op de vorming van koolstofmonoxide toeneemt.

Hout kachel met stralingswarmte
Door droog en onbehandeld brandhout te gebruiken, de houtsblokken op een efficiënte manier op te stapelen en regelmatig de as te verwijderen, kunt u de uitstoot van verbrandingsgassen, waaronder koolstofmonoxide, beperken.

Tip 2 – Zorg voor voldoende ventilatie

Voldoende ventileren is van primair belang voor uw gezondheid. Wanneer u dag en nacht uw luchtroosters en kiepramen gedeeltelijk openzet, is dat meestal al voldoende.

Tip 3 – Plaats een koolstofmonoxidemelder

Door in uw woning één of meerdere koolstofmonoxidemelders aan te brengen, kunt u acuut onveilige situaties door koolstofmonoxide in een vroeg stadium ontdekken. Er zijn verschillende koolstofmonoxidemelders op de markt, maar uit verschillende testen is gebleken dat ze niet allemaal van even betrouwbaar goede kwaliteit zijn. Op de websites van de Consumentenbond en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kunt u een lijst met veilige en onveilige melders terugvinden.

koolstofmonoxidemelder
bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Wanneer u één of meerdere koolstofmonoxidemelders in huis hebt gehaald, is het belangrijk dat u ze op de juiste plaats hangt.

  • In de ruimte waar zich een verbrandingstoestel (de mogelijke CO-bron) bevindt.
    Hang uw melder op een centrale plaats in de ruimte, aan het plafond, op een horizontale afstand van één tot drie meter van het verbrandingstoestel en op minimaal dertig centimeter van omliggende muren. Zorg ervoor dat u de melder niet naast aanwezige luchtinlaten of –uitlaten of andere objecten aan het plafond bevestigt. Heeft u in de ruimte een schuin plafond? Plaats de melder dan aan het schuine plafond op een horizontale afstand tussen één en drie meter van de CO-bron.
  • In een ruimte zonder verbrandingstoestel.
    Het is daarnaast ook raadzaam om nog enkele melders te plaatsen in de woonruimten, waar u regelmatig vertoeft. Denk bijvoorbeeld aan de slaapkamer(s), woonkamer of keuken. In de regel plaatst u de koolstofmonoxidemelder op ademhoogte. In uw slaapkamer zal dit op hoogte zijn van uw bed; in de woonkamer of kantoorruimte eerder op zit- of loophoogte. Zorg ervoor dat u de melder nooit in een hoek van een ruimte plaatst, omdat daar de luchtcirculatie niet altijd even goed is. Ook is het belangrijk de melder nooit naast luchtinlaten of –uitlaten te plaatsen, of achter objecten als gordijnen of kasten.

Houdt u er bovendien rekening mee dat er een houdbaarheidsdatum is voor koolstofmonoxidemelders. Op de sticker zal u een jaartal zien; u vervangt uw melder het best in de loop van dat jaar. Wees u er tenslotte van bewust dat een koolstofmonoxidemelder niet alle gevaar wegneemt. Goede ventilatie van uw woning en een deugdelijke installatie en regelmatig onderhoud van uw verbrandingstoestel én rookkanaal is én blijft van levensbelang!

Moara Daniëls

Risico koolstofmonoxidevergiftiging beperken: nieuwe CO-certificering

Koolmonoxidevergiftiging blijft ieder jaar een ongekend hoog aantal slachtoffers maken. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit november 2015 blijkt dat het gros van de koolstofmonoxide-ongevallen veroorzaakt wordt door handelen / nalaten van installateurs van verbrandingstoestellen. De overheid is daarom al sinds 2016 bezig om een verplichte certificering voor installatiebedrijven en installateurs op te leggen. Dergelijk wetsvoorstel over CO-certificering werd op 28 mei 2019 door de Tweede Kamer aangenomen. Ik leg in dit artikel graag uit wat dit betekent voor ons, als installateurs van kachels en openhaarden, en voor u.

Hoog aantal slachtoffers koolstofmonoxidevergiftiging

Uit een recente inventarisatie van BNR op basis van berichtgeving in de media, blijkt dat in de periode van september 2018 tot mei 2019 al zeker 74 mensen naar het ziekenhuis zijn afgevoerd als gevolg van koolstofmonoxidevergiftiging; twee daarvan zijn overleden. In deze cijfers zijn alle interventies van ambulancepersoneel, waarbij slachtoffers ter plekke behandeld konden worden, niet meegerekend. En omdat lang niet alle koolstofmonoxidevergiftigingen de media halen, is het aannemelijk dat het werkelijk aantal slachtoffers nog hoger ligt. De cijfers van BNR sluiten aan bij deze die Geas Energiewacht al jarenlang bijhoudt over het aantal koolmonoxideslachtoffers. Brandweer Nederland meldt dat koolstofmonoxidevergiftiging jaarlijks gemiddeld tien tot vijftien dodelijke slachtoffers eist en nog eens enkele honderden mensen in het ziekenhuis doet belanden.

Sluipmoordenaar

Dat koolstofmonoxidevergiftiging jaar na jaar zoveel slachtoffers maakt, ligt vooral aan het feit dat koolstofmonoxide (CO) een kleurloos en reukloos giftig gas is. Het is een echte sluipmoordenaar, zeg maar. Dit maakt het dan ook erg gevaarlijk. Koolstofmonoxide hecht zich aan het zuurstoftransporteiwit hemoglobine in de rode bloedcellen, waardoor het noodzakelijke zuurstofgas verdrongen wordt. Koolstofmonoxide kan zich veel beter en sneller met de hemoglobine binden dan gewoon zuurstof. Dit zorgt ervoor dat zelfs al een geringe concentratie van koolstofmonoxide in de lucht voor relatief veel koolstofmonoxide in het bloed kan zorgen. Hierdoor treden vergiftigingsverschijnselen dan ook al vrij snel op. Denk aan symptomen als hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. Een langere blootstelling leidt tot bewusteloosheid en uiteindelijk de dood, door zuurstoftekort in de hersenen.

Koolstofmonoxide ontstaat onder meer door onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen. Het zit bijvoorbeeld in de uitlaatgassen van auto’s, in tabaksrook en natuurlijk in de afvoergassen van kachels, geisers en CV-ketels.

Koolstofmonoxidevergiftiging kan eigenlijk iedereen overkomen, maar factoren die het risico gevoelig verhogen, zijn:

  • een verbrandingstoestel, zoals een kachel, geiser, CV- of combiketel, dat verkeerd geïnstalleerd of kapot is / niet goed (meer) werkt. Als het toestel ook nog in een onvoldoende geventileerde ruimte staat en er bijvoorbeeld geen directe afvoer van de verbrandingsgassen naar buiten is, wordt het gevaar op koolstofmonoxidevergiftiging alleen maar nog groter.
  • afvoer-, rook- en schoorsteenkanalen, die niet goed geïnstalleerd en / of slecht onderhouden zijn. Een (sterk) vervuild rookkanaal zorgt ervoor dat de verbrandingsgassen (waaronder koolstofmonoxide) ook in huis terecht kunnen komen.
  • verkeerde stookgewoonten. Gebruik uw kachel of haard bijvoorbeeld liever niet als ‘allesbrander’, want hierdoor worden de afvoerkanalen sneller vuil.
Om het risico op koolstofmonoxidevergiftiging te beperken, is een goede installatie en onderhoud van uw verbrandingstoestel én rookkanalen essentieel. Kies daarom altijd voor vakbekwame installateurs en onderhoudsmonteurs!

Certificeringseisen installateurs

Omdat uit een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat de meerderheid van de ongevallen met koolmonoxide veroorzaakt wordt door een tekortschieten van de kwaliteit van werken / installatie, moet er een wettelijk kader komen voor kwaliteit en naleving. De Tweede Kamer heeft op 28 mei 2019 jongstleden ingestemd met het wetsvoorstel voor een verplichte certificering voor verwarmingsbedrijven. Er wordt nu gewerkt aan een praktische uitwerking van de wet, een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die de Tweede Kamer nog moet goedkeuren. Als het voorstel na de zomer ook nog door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zullen de nieuwe regels opgenomen worden in een aanpassing van de (bestaande) Woningwet. Als alles verloopt zoals gepland, mogen werkzaamheden aan CV-ketels, geisers en gashaarden vanaf 1 januari 2021 alleen nog uitgevoerd worden door gecertificeerde bedrijven met vakbewame monteurs. Hierdoor moet het aantal (gevaarlijke) fouten bij werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verminderen en moeten fouten tijdens de controle voordat een installatie in gebruik wordt gesteld, opgemerkt worden.

Wat de nieuwe eisen precies zijn, is nog niet bekend. Voor een concretisering van de eisen én de nodige tijd voor bedrijven en monteurs om certificaten en diploma’s te halen, zal het overgangsjaar 2020 hard nodig zijn. De wet geeft in ieder geval wel al een kader aan. Het gaat om een procescertificering, wat inhoudt dat er zowel eisen gesteld worden aan gasverbrandingsinstallaties als aan de vakbekwaamheid van de monteur, die verantwoordelijk is voor de ingebruikstelling op locatie van de installatie. De wet gaat alleen over het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen (gasgestookte CV-installaties, gaskachels en -sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen) en bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer, inclusief het controleren en in gebruikstellen van de gasverbrandingsinstallatie na de uitgevoerde werkzaamheden. Werkzaamheden aan gasleidingen en warmte-afgiftesystemen vallen buiten de scope van de wettelijke certificering.

Bij Daniëls Openhaarden zijn we trots op ons vakbekwaam personeel.

Gevolgen van de verplichte certificering

Wanneer de wet naar verwachting per 1 januari 2020 ingaat en de certificering per 1 januari 2021 verplicht is, betekent dit dat bedrijven die niet-gecertificeerd zijn maar in 2021 toch werken aan gasverbrandingsinstallaties, in overtreding zijn. De gemeente kan hen dan een dwangsom opleggen. Maar ook voor u, als opdrachtgever, heeft de wet gevolgen. Wanneer u een gasverbrandingsinstallatie door een niet-gecertificeerd installatiebedrijf in bedrijf laat stellen, bent u ook strafbaar. U zult gecertificeerde bedrijven kunnen herkennen aan een speciaal beeldmerk en u vindt ze ook terug op een register dat de overheid bijhoudt.

Voor ons bedrijf, Daniëls Openhaarden, betekent het dat we gecertificeerd moeten zijn én dat onze monteurs die de zogenaamde inbedrijfstelling en overige werkzaamheden aan gaskachels en -haarden uitvoeren, gediplomeerd moeten zijn op basis van de nieuwe eisen. Dit kunnen we alleen maar toejuichen; we zijn trots op ons vakbekwaam personeel en hun kennis up-to-date houden of uitbreiden waar nodig, zorgt er alleen maar voor dat we onze kwaliteit op topniveau kunnen behouden.

Moara Daniëls

 PS: Lees ook onze praktische tips om het risico op koolstofmonoxidevergiftiging te beperken.

Welk type haard kiest u? Een open of gesloten verbranding?

U wilt graag een haard in uw woning, op uw veranda of terras. Wanneer u zich gaat verdiepen in de mogelijkheden, valt op dat u een ruime keuze in type haarden heeft. Allereerst is er de keuze in brandstof; wilt u hout, gas, bio-ethanol of elektrisch stoken? Daarnaast zult u merken dat er bij gas- en houthaarden sprake is van een open of gesloten verbranding. In dit artikel geef ik u graag meer uitleg over wat dit verschil precies inhoudt.

Wat is het verschil tussen een open of gesloten verbranding?

Elk vuur heeft zuurstof nodig; dit zorgt immers voor de verbranding van de brandstof. Maar de wijze waarop het toestel aan de nodige zuurstof komt, verschilt.

Open verbranding

Bij een open verbranding zonder externe zuurstoftoevoer via de buitengevel, kelder of kruipruimte, gebruikt het toestel lucht uit de ruimte waar het is geplaatst voor de verbranding. Dit willen we dus juist voorkomen. Sterker nog, in een ‘nieuwbouw’ omgeving zal het open systeem niet of niet optimaal functioneren zonder dat de vereiste en noodzakelijke maatregelen getroffen worden, zoals onder andere aanvoer van zuurstof en het installeren van een mechanische rookgasventilator. De rookgassen die naar aanleiding van de verbranding vrijkomen, zoals koolzuurgas, stikstofoxide en waterdamp, worden altijd via een rookkanaal of schoorsteen naar buiten afgevoerd.

Wanneer u een open haard op gas of hout heeft, is het belangrijk dat de ruimte waarin deze geplaatst is, altijd goed geventileerd wordt. Wanneer de lucht in de ruimte (ondanks aanvoer van zuurstof via buitengevel, kelder of kruipruimte) onvoldoende zuurstof bevat, zal het vuur lucht via het afvoerkanaal (rookkanaal) willen aanzuigen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bijkomend aandachtspunt is de aanwezigheid van het mechanisch ventilatiesysteem van de woning of afzuigkap bij een (open) keuken. Hierdoor kan de natuurlijke trek in het rookkanaal, waardoorheen de verbrandingsgassen naar buiten afgevoerd worden, verstoord worden zodat deze niet goed afgevoerd worden. In dit geval dient u extra voorzieningen te treffen om ervoor te zorgen dat er van buiten altijd evenveel lucht kan binnenstromen dan dat er wordt afgezogen.

Gesloten verbranding

Bij een gesloten houthaard wordt de toevoer van zuurstof meestal via een buitenmuur of kruipruimte geregeld; afvoer van de verbrandingsgassen gebeurt via een rookkkanaal of schoorsteen tot boven de nok van het dak. Bij gesloten gashaarden gaat het meestal om een zogeheten concentrisch rookkanaal. Dit is een dubbelwandig rookkanaal met een buis in een buis. De binnenste buis zorgt voor de afvoer van de verbrandingsgassen; de buitenste voor de toevoer van zuurstof van buiten. Dit systeem heeft derhalve geen ‘last’ van de aanwezigheid van een mechanisch ventilatiesysteem in uw woning waardoor het technisch eenvoudiger te installeren is. Een belangrijk voordeel van een gesloten systeem is het hoge rendement. Dit zorgt voor energiebesparing en is daardoor veel duurzamer ten opzichte van open systemen.

Rookkanaal

Zoals ik hierboven uiteenzet, bestaat er een duidelijk verschil in rookkanaal tussen toestellen met een open of gesloten verbranding. Uiteraard is het vaak wel mogelijk om een bestaand rookkanaal, mits groot genoeg en vooraf geïnspecteerd en geveegd door een schoorsteenveger, aan te passen naar een concentrisch werkend rookkanaal wanneer een gesloten gashaard de wens is. Voor zowel open als gesloten gashaarden geldt dat de rookkanalen op meerdere manieren doorgevoerd kunnen worden naar buiten: door gevel, dak, kelder of kruipruimte, voorzien van horizontale verslepingen en/of bochten in combinatie met mechanische ventilatoren en mits wet- en regelgeving het toelaat. Bouwkundige (gemetselde) schoorstenen zijn tegenwoordig niet meer noodzakelijk, omdat veelal met dubbelwandig rvs rookkanalen gewerkt wordt.

Met of zonder glas?

Een toestel met open of gesloten verbranding is niet altijd meteen te herkennen aan het feit of er al dan niet een glazen ruit of deur gebruikt wordt. Bij een gesloten verbrandingssysteem stook je altijd achter glas. Open haarden hebben vaak geen glasplaat tussen het vuur en de ruimte, maar er bestaan ook open haarden die voorzien zijn van een liftdeur. Met deze toepassing kunt u zowel open als gesloten stoken door de glazen deur omhoog of omlaag te schuiven.

Sfeer versus rendement

Als de vlammen achter glas zitten, vergt dat minder waakzaamheid. Daartegenover staat dat veel mensen de beleving als authentieker ervaren zonder glazen deur of ruit. Een open vuur wordt vaak als sfeervoller en gezelliger ervaren. Hout- of gastoestellen met gesloten verbrandingssysteem leveren dan weer een veel hoger rendement.

Het rendement van een open systeem, gas of hout, ligt op zo’n 10 à 15 procent. Open toestellen leveren voornamelijk sfeer en een behaaglijke stralingswarmte en dienen niet als gezien te worden als efficiënte warmtebron. Bij een gesloten systeem ligt het rendement gemiddeld rond de 75 tot 83 procent. Dat is een fors verschil, wat te verklaren is door het feit dat bij een open verbranding de meeste warmte al direct ‘ontsnapt’ via het rookkanaal. Zelfs als de open haard niet brandt, is er sprake van energieverlies omdat koude lucht van buiten via de het rookkanaal naar binnenkomt. Bij gesloten hout- of gashaarden is er sprake van stralingswarmte (via het glas) in combinatie met convectiewarmte (warmte via luchtstroming). Wanneer u uw haard ook echt als (hoofd)verwarming wilt gebruiken, dan kunt u dus het best kiezen voor een gesloten hout- of gashaard.

Vraag advies

Welke keuze maakt u: een haard met een open of gesloten verbranding? Veel hangt af van uw situatie en uw persoonlijke voorkeur. Bij Daniëls Openhaarden kijken we graag samen met u naar welk type haard het best aansluit op uw omstandigheden en wensen! Maak gerust een afspraak en kom de mogelijkheden bekijken én ervaren in onze showroom!

Moara Daniëls

Gesloten verbranding

Gelukkiger, zelfverzekerder door een haardvuur?

Een recent uitgevoerde wetenschappelijk studie in Duitsland heeft uitgewezen dat bezitters van een haard of houtkachel zich beter, gelukkiger en gezonder zouden voelen dan mensen die geen haardvuur in huis hebben. Ze zouden ook nog eens succesvoller zijn. Aan het onderzoek werkten het Instituut voor Ecologische Strategieën (München), het REAL Instituut (München), de Academie voor Duurzaam Bouwen e.V. (Tholey) en de Hogeschool voor Techniek en Economie van Saarland en het Saarland Ecologisch Centrum (Saarbrücken) mee. U vraagt zich misschien af hoe serieus u dergelijke resultaten moet nemen? Wel ja, onder het motto van ‘nice to know’: er zitten psychologische motieven achter deze uitspraken, die toch aannemelijk klinken.

Houtkachel

Positief effect van een haardvuur op het fysieke en mentale welzijn

Dankzij de natuurlijke warmtestraling, heeft een haardvuur een positief effect op uw fysieke en mentale welzijn. Een brandend haardvuur zorgt meteen voor een fijne, gezellige leefomgeving en draagt op die manier bij aan gezondheid, een veilig gevoel en ontspanning. Van de respondenten die aan het onderzoek deelnamen, zei 50 procent van de haard-/kacheleigenaren zich ‘goed’ te voelen tegenover slechts 28,6 procent van de niet-bezitters. Ook beoordeelde 93 procent van de haard- en kachelbezitters hun eigen gezondheid als ‘goed’, tegenover 61,4 procent van de niet-eigenaren. Toch een opvallend verschil.

De respondenten die aan het onderzoek meededen, waren gemiddeld tussen de 35 en 50 jaar oud. Wanneer ze gevraagd werden naar hoe zij keken naar geluk in het leven, kwamen antwoorden als ‘zelfverzekerd op het werk’, ‘houden van familie en kinderen’, ‘huiselijke sfeer’ regelmatig terug. Getuige daarvan zijn reacties als ‘bij mijn haard kom ik echt tot rust’ en ‘quality time spendeer ik graag voor de haard met mijn gezin’.

Hout kachel met stralingswarmte

Emotie als leidraad

De keuze voor een haard of kachel is vaak een zaak van het hart. Dat merken we bij Daniëls Openhaarden ook. Haarden en kachels worden vaak als een mooie en gezellige toevoeging aan de woon- en leefruimte gezien. Het is altijd weer genieten om na een lange dag weer thuis te komen en het samen gezellig te maken. Een haard brengt altijd sfeer. Als natuurlijke warmtebron zorgt vuur voor balans, rust, geborgenheid en ontspanning. Staar maar eens even in het intrigerende vlammenspel; u merkt meteen dat u zich beter kunt ontspannen.

Bij Daniëls geloven we dat emotie de leidraad is in elk proces. Of het nu gaat om het bouwen van een huis, het aankopen van een haard of de weg naar persoonlijk geluk. Daarom hebben wij een emotiemethode uitgedacht, waarmee we u kunnen helpen bij het zoeken (en vinden) van de haard die perfect past bij u als persoon, rekening houdend met uw gezinssituatie, leefwijze en omgeving waarin de haard geplaatst wordt.

Neemt u gerust eens contact met ons op of maak een afspraak om onze showroom te bezoeken. Wij zullen u graag inspireren om tot de perfecte haard te komen.

Moara Daniëls

Houtkachel in muur

Langer buiten genieten met tuin- of terrashaard

Wanneer de zon schijnt, hoeft u niet per se naar het buitenland voor heerlijke zomerdagen vol gezelligheid, sfeer en warmte. Een tendens die de afgelopen jaren steeds weer naar voren komt, is dat mensen graag investeren in hun eigen buitenruimte thuis. Een mooie, verzorgde tuin met een chic terras dat perfect is voor entertaining wordt helemaal afgemaakt met een terrashaard. Met de juiste terrasverwarming zorgt u ervoor dat wanneer de temperaturen ‘s avonds omlaag gaan, u nog steeds van uw terras en omgeving kunt genieten. Heeft u ook al zo’n zin in die lange zomeravonden in goed gezelschap?

Veilige omgeving

Wanneer u erover denkt om een tuin- of terrashaard te plaatsen, is een eerste vereiste natuurlijk om een veilige plaats uit te zoeken. U heeft wel met vuur en warmte te maken. De meest veilige ondergrond is een stenen ondergrond. Steen is niet ontvlambaar en geleidt de warmte. Wanneer u geen stenen terras heeft en u een buitenhaard op het gazon of op een houten ondergrond wilt plaatsen, moet u rekening houden met het feit dat de directe omgeving van de haard erg warm kan worden. Heeft u een open haard, zoals een vuurkorf, dan moet u ook opletten voor mogelijk brandgevaar veroorzaakt door kooltjes, vonken, as,…

Tuin- of terrashaard vervangt steeds vaker de vuurkorf

Heel populair, zeker de laatste jaren, waren de vuurschaal en de vuurkorf. Beiden zijn gemakkelijk te verkrijgen en voor een relatief lage prijs kunt u in uw tuin een vuurtje stoken. Het nadeel van de vuurkorf is dat u rekening moet houden met afval. Een speciale onderplaat kan handig zijn om verkoolde resten die anders op de grond zouden vallen, op te vangen. Bovendien kan het gebruik van een vuurkorf of vuurschaal ook met redelijk wat overlast (rookvorming, fijnstof en soms ook stank) gepaard gaan. Wie de overlast voor buren en het milieu zo beperkt mogelijk wil houden, kan beter kiezen voor een echte tuin- of terrashaard.

Soorten tuin- en terrashaarden

Buitenhaarden zorgen voor minder afval op je terras, minder overlast voor de buren en kunnen doorgaans een hele avond een behaaglijke warmte afgeven. Ook kunt u de warmteafgifte en vlammen meestal beter controleren. Er zijn verschillende soorten terrashaarden.

Houtkachels en –haarden voor buiten

Net zoals bij haarden en kachels voor binnen, is er ook voor buiten het onderscheid tussen open en gesloten systemen. Met een gesloten systeem verloopt het verbrandingsproces efficiënter dan bij een open haard, heeft u meer rendement en, in optimale omstandigheden, ook minder rook (en fijnstof). Bij een open systeem staan sfeer en beleving meer centraal. Het vlammenspel, het knisperen van het hout… het lijkt vaak net wat beter waar te nemen in een open vuur dan bij een gesloten haard. En de overlast? Wanneer u bij goede weersomstandigheden goed, kurkdroog hout gebruikt en dit op een goede manier opstapelt, kunt u de rookontwikkeling meestal zo beperkt mogelijk houden. Ook een juiste plaats van de houtgestookte haard op uw terras kan onnodige overlast, bijvoorbeeld voor uw buren, voorkomen.

Terrashaarden op gas

Het aanmaken van een houtgestookte terrashaard kan bij onjuist gebruik enige moeite en tijd kosten. Wanneer u liever meteen geniet van een gezellig vuurtje op uw terras, biedt een gashaard natuurlijk uitkomst. Eén druk op de knop en u kunt genieten. U hoeft zich bij een terrashaard op gas ook geen zorgen te maken over eventuele rookontwikkeling.

Veel gashaarden voor buiten werken op aparte gasflessen, die u kunt vullen met (bio-)propaangas. U heeft in de regel geen rookkanaal nodig, dus u bent vrijer in uw keuze voor de plaats van de terrashaard. Ook de ontwerpers zijn vrijer in hun design van de terrashaard, wat u kunt merken aan de enorme keuze in minimalistische, moderne, grote en kleine… terrashaarden. Het nadeel is dat het vlammenspel bij een gashaard minder natuurlijk is dan bij een houtgestookte haard, maar u kunt de vlammen moeiteloos controleren. Het gebruiksgemak maakt voor veel mensen veel goed. Bovendien kunt u met één druk op de knop de gashaard ook weer meteen doven… u hoeft dus niet te wachten tot het hout is opgebrand om te gaan slapen.

Buitenhaard op bio-ethanol

Geen vonken, geen rook, geen as, geen schadelijke gassen, geen rookkanaal of gasflessen nodig… en toch een gezellig vlammenspel. Daar staat de terrashaard op bio-ethanol garant voor. De designmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Een bio-ethanol haard kan vrijwel overal op uw terras gebruikt worden; zelfs in uw tuintafel. Bio-ethanol is een milieuvriendelijke, biologische brandstof gemaakt van maïs, tarwe, suikerbieten en rogge. Bij de verbranding ervan komen alleen waterdamp en een kleine hoeveelheid kooldioxide vrij. Bio-ethanol is dus een schone brandstof, die echter vanuit veiligheidsperspectief wel verantwoord gebruikt moet worden. Het is namelijk wel een licht ontvlambare brandvloeistof. Zo is het bijvoorbeeld uit den boze om de haard bij te vullen wanneer de vlammen net gedoofd zijn. Als er toch nog ergens een klein vlammetje brandt of het reservoir nog heet is, kan er een steekvlam ontstaan. En uiteraard mag bio-ethanol, net als ieder andere brandbare vloeistof zoals spiritus, nooit rechtstreeks op het vuur gespoten worden.

Megatrend: overdekt terras met buitenhaard

Of u het nu een veranda of overkapping noemt, het overdekte terras is de laatste jaren tot een echte must-have uitgegroeid. Want met een overdekt terras in de tuin of aan de woning vast, kunt u natuurlijk nóg langer genieten van het buitenleven. U kunt uw overdekte terras voorzien van verlichting, een prachtig uitgeruste luxe buitenkeuken,… en natuurlijk een haard. U kunt er zo maar een extra woonruimte midden in uw eigen stukje natuur van maken. Ideaal om het hele jaar door van te genieten. U kunt hier de prille start van het lenteseizoen, de heerlijke zomeravonden, de kleurenpracht van de herfst en zelfs gezellige wintermomenten in alle comfort beleven.

Bij Daniëls Openhaarden krijgen we elk jaar steeds meer aanvragen om een haard of kachel op terras of veranda te installeren. Bij zo’n overdekt terras kan dat zelfs een haard of kachel zijn die we doorgaans indoor gebruiken. Wanneer u eraan denkt om een overdekt terras aan te leggen, kunt u het aanleggen van een rookafvoerkanaal voor een houtgestookte haard bijvoorbeeld direct in de plannen meenemen. Maar wanneer u liever geen rookafvoerkanaal heeft, dan heeft u nog meer dan genoeg keuze in gashaarden of bijvoorbeeld bio-ethanolhaarden.

Inspiratie nodig?

Heeft u behoefte aan extra inspiratie of informatie bij uw keuze voor de buitenhaard die het beste bij u, uw gezin en uw tuin en/of terras past? Vraag dan gratis ons Inspiratieboek voor buitenhaarden aan. U kunt hier veel verschillende ideeën opdoen. Of maak een afspraak en kom langs in onze 700m² grote showroom voor nog meer inspiratie en deskundig advies.

Moara Daniëls

Zorg zelf voor minder fijnstof uitstoot

Er is veel aandacht voor de luchtkwaliteit in binnensteden. Dat is niet meer dan terecht want uit diverse onderzoeken blijkt dat de luchtkwaliteit essentieel is voor onze gezondheid. Zeker in grote steden worden de Europese normen wel eens overschreden. Dat komt vooral door verkeer, maar ook huishoudens hebben hier een hand in. Zo worden houtkachels en allesbranders ook als een belangrijke bron van luchtverontreiniging gezien. Hoe kunt u er zelf voor zorgen dat uw houtgestookte installatie minder fijnstof uitstoot?

Luchtverontreiniging door uitstoot van fijnstof

In 2018 engageerde onze overheid zich al om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in elk stadscentrum voldoet aan de Europese waarden. Met het Schone Lucht Akkoord dat op komst is, worden de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie aangaande onder andere fijnstof (PM2,5), stikstofdioxide, ozon en ammoniak 2 gevolgd, en die zijn strenger dan de Europese normen. De overheid stelt zich tot doel om de luchtkwaliteit in het algemeen te verbeteren maar ook om lokale bronnen van luchtverontreiniging aan te pakken. In dit opzicht komen ook houtgestookte installaties zoals houtkachels en openhaarden in het vizier terecht.

De laatste jaren neemt het gebruik van openhaarden, inzethaarden, kachels, vuurkorven en barbecues toe. Ze worden gebruikt voor het verwarmen van woningen maar ook recreatief of voor de sfeer. Bij een slechte verbranding komen er relatief veel fijnstof en andere schadelijke stoffen vrij. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)[i] is het echter niet duidelijk of fijnstof afkomstig van houtverbranding nu meer of minder schadelijk is dan fijnstof afkomstig van andere (verbrandings)bronnen, zoals het verkeer. Wel is het vanuit gezondheidsperspectief altijd raadzaam om de uitstoot van fijnstof (van welke bron dan ook) zoveel mogelijk de beperken.

Gesloten houtkachel
De merken waarmee Daniëls Openhaarden samenwerkt, werken al helemaal conform de strenge EcoDesign milieurichtlijnen.

EcoDesign: strengere eisen voor nieuwe hout- en pelletkachels

Onze overheid vindt een stookverbod te ver gaan en zet in op strengere eisen voor nieuwe hout- en pelletkachels, die op de markt verkocht worden. De Europese EcoDesign richtlijn, die in ons land normaal vanaf 1 januari 2022 van kracht zou zijn, zal al vanaf 1 januari 2020 gelden. Dit betekent dat de kwaliteits- en emissie-eisen waaraan toestellen die op de Nederlandse markt gebracht worden, fors strenger worden. Fabrikanten moeten al bij het ontwerp van een kachel of openhaard rekening houden met de impact op het milieu gedurende de gehele levensduur van het toestel.

Bij Daniëls Openhaarden zien we deze versnelde invoering van de EcoDesign-richtlijnen positief tegemoet. De merken waarmee wij samenwerken, werken al helemaal conform de strenge milieurichtlijnen. De moderne hout- en pelletkachels zijn voorzien van een state-of-the-art verbrandingstechnieken en geregelde luchttoevoersystemen, zodat het hout volledig verbrandt. Daarmee zorgen ze voor weinig uitstoot, een hoog rendement, zuinig verbruik van hout en een schoon rookkanaal. Dit geldt natuurlijk vooral voor gesloten verbrandingssystemen, zowel inbouw als vrijstaand. Bij openhaarden (open verbranding) is er immers altijd meer uitstoot en rendementsverlies. Ook kunnen een goed geïnstalleerd rookkanaal en het regelmatig laten vegen van de schoorsteen de uitstoot al fors verminderen. Omdat er veel techniek en expertise nodig is om de juiste balans te vinden voor installatie van openhaarden (open verbranding) in (nieuwbouw)omgevingen, is Daniëls Openhaarden nog één van de weinige bedrijven in Nederland die openhaarden installeren.

Houtstook is een duurzame verwarmingsmanier

Het stoken van hout is, wanneer het goed gebruikt wordt, juist een duurzame manier van verwarmen, die helemaal in lijn ligt om onze overheid te helpen haar klimaatdoelstellingen te realiseren. De productie van brandhout is bijna volledig CO2-neutraal en in Nederland dragen houtgestookte haarden en kachels voor 17 procent bij aan het behalen van de Europese afspraken[ii]. De Nederlandse haarden- en kachelbranche engageert er zich ook voor dat uiterlijk op 31 december 2021 alle stookhout dat in Nederland verkrijgbaar en gebruikt wordt, gegarandeerd duurzaam is[iii].

Hout en pellets zijn op dit moment ook één van de weinige hernieuwbare energiebronnen die ook tijdens de koudere seizoenen gebruikt kunnen worden voor de verwarming van huizen. Fotovoltaïsche en thermische zonne-energie is vooral tijdens de warmste seizoenen beschikbaar en bruikbaar en windenergie, wat wél tijdens koudere seizoenen beschikbaar is, levert op dit moment nog te weinig energie op in verhouding wat nodig is om woningen te verwarmen. Dus als u bewust met milieu en duurzaamheid bezig bent, is kiezen voor een houtgestookte haard of kachel juist zeker een goed idee.

Moderne houtgestookte kachels, en dan zeker de gesloten systemen, zorgen voor sterk verminderde uitstoot van fijnstof
Als u bewust met milieu en duurzaamheid bezig bent, is kiezen voor een houtgestookte haard of kachel zeker een goed idee.

Wat kunt u zelf doen voor minder fijnstof uitstoot?

1. Uw houtgestookte toestel

We schreven het al eerder: de nieuwe kachels en haarden zijn voorzien van de meest innovatieve verbrandingssystemen, waardoor de emissies fors verminderd zijn. Maar er worden in ons land natuurlijk ook nog redelijk veel oude toestellen gebruikt. Eén op de drie houtgestookte toestellen is ouder dan 25 jaar en ruim 50 procent is ouder dan 15 jaar. Oude kachels en haarden stoten maar liefst twaalf keer meer fijnstof uit dan de toestellen die vandaag de dag verkocht worden. En er is natuurlijk ook een verschil tussen open of gesloten systemen: één open haard heeft dezelfde uitstoot als 278 van de modernste hout- of pelletkachels. Is uw haard of kachel aan vervanging toe, dan mag u er zeker van zijn dat u met een nieuw EcoDesign-proof toestel al veel minder emissie van fijnstof en andere schadelijke stoffen veroorzaakt.

2. Goede installatie en onderhoud van uw toestel en rookkanaal

Maar met een goed toestel bent u er nog niet. Want wil een goede nieuwe kachel of haard goed werken, dan is een deugdelijke installatie noodzakelijk. Neem hiervoor altijd een DE-erkend installateur voor onder de arm. Bij Daniëls Openhaarden beschikken onze monteurs over de nodige vakbekwaamheid en kennis om uw haard of kachel verantwoord, veilig en betrouwbaar te installeren en te onderhouden.

Houtgestookte kachel (gesloten systeem)
Voor een minimale fijnstof emissie is het noodzakelijk dat uw houtgestookte haard of kachel vakkundig geïnstalleerd is.

3. Goed brandhout

Voor efficiënt en emissiearm stoken is naast een goed toestel, dat goed geïnstalleerd is, ook goed brandhout én goed stookgedrag nodig. En daar kunt u zelf voor zorgen. Laten we het eerst over de keuze van brandhout of pellets hebben. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u droog en onbehandeld hout gebruikt. Wordt nat hout, dat wil zeggen hout met meer dan 15 à 20 procent aan vocht, verbrand, dan wordt maar liefst twaalf keer meer fijnstof uitgestoten. U kunt het vochtgehalte van uw hout zelf gemakkelijk controleren met een houtvochtigheidsmeter. Ook is het belangrijk dat u de stookcondities in de gaten houdt. Bij slechte weersomstandigheden kan de rook blijven hangen, waardoor lokaal en incidenteel hoge concentraties fijnstof kunnen ontstaan. Op de website Stookwijzer.nu kunt u voor uw eigen locatie controleren wat de stookomstandigheden zijn.

4. Uw stookgedrag

Tot slot is er nog uw eigen stookgedrag: hoe maakt u uw vuur aan? Veel mensen zijn geneigd (kranten)papier te gebruiken om hun vuur aan te maken of langer te laten branden, maar een aanmaakblokje is toch beter. Een aanmaakblokje brandt namelijk langer en schoner dan krantenpapier.

En hoe bouwt u uw brandstapel op? Begint u met aanmaakblokjes en aanmaakhout onderin, waarop u dan de grotere houtblokken stapelt? Dit is één van de populairste stookmethoden, maar jammer genoeg is dit niet de beste noch de gezondste manier. Dit komt omdat, als we het vuur onderin aansteken, de grotere houtblokken een tijdlang gaan roken en smeulen voordat ze daadwerkelijk ontbranden. En dit zorgt voor extra uitstoot van rook en fijnstof. Beter is juist omgekeerd te werk te gaan en de grotere houtblokken gekruist onderin te leggen, waarop u het aanmaakhout en aanmaakblokjes verdeelt. Deze werkwijze wordt ook wel de Zwitserse methode genoemd.

Belangrijk is om bij een gesloten toestel, uw glasraam in de gaten te houden. Wanneer de ramen zwart worden, is dat een teken dat er te weinig luchttoevoer is. Zeker wanneer u het vuur aanmaakt, is maximale luchttoevoer vereist voor een goede ontbranding; anders gaat het hout smoren. Wanneer het vuur goed brandt, kunt u de luchttoevoer wat verminderen zodat het vuur niet te veel afkoelt en er niet te veel warmte door het rookkanaal verdwijnt. Tot slot is het, wat emissie betreft, beter om het vuur vanzelf te laten uitbranden in plaats van het te proberen doven.

Heeft u vragen omtrent de meest efficiënte en emissiearme manier van stoken? Ook voor dergelijk praktisch advies kunt u bij de experts van Daniëls Openhaarden terecht!

Moara Daniëls

Houtgestookte haard (gesloten systeem) - buitengebruik
Heeft u vragen over hoe u het meest efficiënt en emissie-arm kunt stoken? Neem gerust contact op met de experts van Daniëls Openhaarden.

[i] RIVM, “Gezondheidseffecten van houtrook: een literatuurstudie”, 2011.

[ii] Nederlandse Haarden- en Kachelbranche NHK, “Houtkachels EcoDesign – toelichting en cijfers 2015 – 2020”, november 2015.

[iii] De Groene Stoker, “Haardenbranche zet zich in voor duurzaam hout”, 21 februari 2019.


Trends in haarden en kachels

Haarden en kachels hebben aan populariteit niets ingeboet. Ze staan tegenwoordig vaak symbool voor gezelligheid en quality time met het gezin, familie en vrienden. De technologische innovaties op het gebied van haarden en kachels hebben niet stilgestaan. Daarnaast zijn er ook altijd nieuwe trends op het gebied van haarden en kachels op te merken. Interieurstijlen en –wensen veranderen en de nieuwe trends spelen daar goed op in. Ik zet graag enkele actuele trends voor u op een rijtje.

Technologische innovaties op vlak van haarden en kachels

Op technologisch vlak zijn de moderne haarden en kachels flink vooruitgegaan. In de afgelopen twee decennia zijn de verbrandingstechnieken en luchttoevoersystemen in kachels en haarden bijvoorbeeld fors verbeterd. En dat heeft ook gevolgen voor het rendement. Ook zijn de moderne gas- en houthaarden en -kachels vaak te koppelen aan of te gebruiken naast bijvoorbeeld een warmtepomp, waardoor op duurzaamheidsvlak extra winst geboekt kan worden. De warmtepomp kan dan de basisverwarming leveren, terwijl u de ruimte waar u verblijft, kunt bij verwarmen met behulp van uw kachel of haard. Dat scheelt weer energiekosten én u hoeft er wat sfeer en comfort betreft, absoluut niet op achteruit te gaan.

Aandacht voor duurzaamheid en optimaal rendement is zeker één van de trends die we ook bij Daniëls Openhaarden merken. De laatste jaren zien we bijvoorbeeld een enorme verschuiving van open haard vuren naar gesloten, hoog rendement toestellen. Bij een open haard verdwijnt de meeste warmte meteen door het rookkanaal naar buiten. Ook als de open haard niet brandt, is er sprake van energieverlies, omdat koude lucht van buiten dan via het rookkanaal de woning binnenkomt. Bij gesloten haarden en kachels is er sprake van stralingswarmte (via het glas) én convectiewarmte. Terwijl het rendement van een openhaard zo rond de 10 à 15 procent ligt, ligt dat bij de meest moderne en efficiënte gesloten haarden rond 80 à 83 procent.

Gesloten gas kachels bieden beter rendement
De laatste jaren zien we bijvoorbeeld een enorme verschuiving van open haard vuren naar gesloten, hoog rendement toestellen.

De haard als centraal vertrekpunt in uw interieur

Haarden maken steeds vaker integraal deel uit van het interieur. Bij Daniëls Openhaarden merken we dat klanten in geval van nieuwbouw of een renovatieproject de haard steeds meer als een vertrekpunt kiezen, van waaruit vervolgens de verdere indeling van het interieur ontstaat. In samenwerking met en ondersteunend aan architecten en interieurstylisten werken wij graag mee aan het ideale plan. Op basis van bouwtekeningen geven we advies over de mogelijke positie(s) van de haard in de ruimte én indien gewenst ook over de verdere indeling en inrichting van de gehele ruimte of woning. We leggen dan graag de verbinding met interieurarchitecten en -designers uit ons netwerk. Een haard kan tegenwoordig op zoveel manieren geplaatst worden; de mooiste oplossingen kunnen bedacht worden. Op die manier kan een haard naadloos aansluiten bij uw interieur en/of interieurwensen.

Een haard hoeft bijvoorbeeld al lang niet meer geplaatst te worden op een onpraktische plek of manier. Eén van de vele mogelijkheden is een haard als roomdivider in de ruimte te plaatsen. Bijvoorbeeld tussen de zithoek en eettafel in de woonkamer of tussen de woonkamer en een (open) keuken, waardoor u vanuit beide vertrekken van het gezellige vlammenspel kunt genieten. Of wat dacht u van een haard die is verwerkt in een (boeken-)kast of een compleet wandmeubel met onder andere een oplossing voor televisie en overig audio apparatuur?
Ook op het vlak van materialen is de keuze tegenwoordig erg groot. Dankzij het gebruik van onze hittebestendige haardombouwen, heeft u vervolgens een ruime keuze in afwerkingsmaterialen zoals hout, natuursteen, metaal, (keramisch) glas, leer, behang etc. Zo kunt u altijd een haard met afwerking kiezen die het best aansluit op uw persoonlijke interieur(wensen).

Omdat er bij een bio-ethanolhaard geen rekening gehouden hoeft te worden met een rookkanaal, zijn er nauwelijks beperkingen te bedenken waardoor vormgeving en design volledig af te stemmen zijn op uw interieur.

Ook wanneer u in een ruimte beperkte of geen mogelijkheden heeft voor het doorvoeren van een rookkanaal of wanneer dit niet kan of mag (bijvoorbeeld in appartementsgebouwen), kunt u genieten van een haard. Heeft u bijvoorbeeld al eens gedacht aan een bio-ethanolhaard? Omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met een rookkanaal, zijn er nauwelijks beperkingen te bedenken waardoor vormgeving en design volledig af te stemmen zijn op uw interieur. En, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een elektrische haard, levert een bio-ethanol haard ook echt (bijna) hetzelfde rendement op qua warmte als een gas of houtgestookte haard. Ook op veiligheidsgebied hebben deze haarden grote vooruitgang geboekt. U kunt tegenwoordig zelfs kiezen voor elektronisch beveiligde systemen, compleet met afstandsbediening al dan niet te koppelen aan uw domotica of andere smart systems.

Een haard voor elke ruimte

Wanneer u niet afhankelijk bent van de aanwezigheid van een rookkanaal voor het plaatsen van een haard, heeft u natuurlijk ook een veel grotere vrijheid in uw keuze waar in uw woning u van een haardvuur wilt genieten. Lijkt het u wel wat om ook in een keuken, in uw slaapkamer of zelfs in bad van een prachtig vlammenspel te kunnen genieten? Alles is mogelijk! Ook in onze zaak is deze vraag geen uitzondering meer. De wens van een haard in de verschillende ruimtes wordt steeds vaker gerealiseerd. Naast de woonkamer bijvoorbeeld ook in de keuken, slaapkamer, badkamer / wellnessruimte en natuurlijk ook op het terras of in de tuin.

Natuurlijk

De natuur speelt in de hedendaagse interieurtrends een grote rol. Groene planten, natuurlijke kleuren en materialen worden maar wat graag door stylisten en consumenten in interieurs verwerkt. Daar past een knapperend haardvuur natuurlijk ook bij. Wat sfeer en natuurlijkheid betreft, is een houtgestookte openhaard natuurlijk niet te overtreffen. Maar wie voor het gemak van een gashaard kiest, kan dankzij de laatste technologische ontwikkelingen ook van een bijna-net-echt vlambeeld, inclusief onregelmatige frequentie vonken en zelfs knisperend houtvuurgeluid genieten.

Gebruiksgemak

Lijkt een gashaard u al een droom op het gebied van gebruiksgemak? Dan wordt het er tegenwoordig alleen maar nóg beter op. Want net zoals steeds meer gebruiksvoorwerpen en apparaten in huis met elkaar verbonden zijn en bediend kunnen worden met een app of afstandsbediening, is dat voor de nieuwste haarden niet anders. Zo kunt u via uw smartphone bijvoorbeeld de temperatuur en het vuurbeeld van uw gashaard regelen, zodat u bij het thuiskomen met een simpele handeling direct van uw haard kunt genieten. Besluit u vervolgens ineens van plan te veranderen, dan is de haard met een druk op de knop meteen weer uit.

Zou u graag een haard aanschaffen, overweegt u het of is uw toestel aan vervanging toe? Maak gerust een afspraak en laat u door ons informeren en adviseren over de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van haarden in interieurs.

Moara Daniëls

Trends in haarden en kachels

Lifestyle Event Porsche Rotterdam