gesloten gashaard

Nederland gasvrij. Wat betekent dit voor uw gashaard?

U heeft het nieuws vast ook gehoord: het kabinet heeft besloten om al in 2022 volledig te stoppen met de gaswinning in Groningen. Dat is eerder dan gepland; aanvankelijk zou de gaswinning namelijk in 2021 of 2022 flink teruggeschroefd worden om dan ten laatste in 2030 stopgezet te worden. Wat betekent dit voor eigenaren van een gashaard? Is de gashaard of -kachel nu geen goede investering meer? We kunnen u geruststellen: u kunt blijven genieten van uw gashaard.

Nederland gasvrij

De gevolgen van de klimaatverandering zijn steeds beter te merken. De opwarming van de aarde is niet te stoppen, maar het gaat minder hard als we wereldwijd minder CO2 uitstoten. Niets doen is geen optie. Met het Klimaatakkoord van Parijs hebben 195 landen, waaronder Nederland, in 2015 afgesproken om tegen 2050 ‘klimaatneutraal’ te zijn. Dat betekent dat energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot en het terugdringen van verspilling van materialen en grondstoffen aan de orde van de dag zijn.

Nederland heeft de ambitie koploper te worden in de strijd tegen de klimaatverandering. In het Klimaatakkoord heeft het kabinet het pakket maatregelen ingeschreven waarmee ze 49 procent CO2-reductie in 2030 en 95 procent reductie in 2050 wil bereiken. Eén van deze maatregelen is het stap voor stap afbouwen van het gebruik van aardgas.

gashaard

Alles is niet ineens anders

Nederland gasvrij; dat is toch wel wat. Veel mensen maken zich zorgen over hoe ze de overstap van aardgas naar een duurzamere energiebron moeten maken én hoeveel dit zal kosten. Wonen zonder aardgas is momenteel immers nog duurder dan wonen met aardgas, vooral vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met de nodige aanpassingen in huis, zoals vergaande isolatie en nieuwe apparatuur. Bovendien hebben veel mensen recent nog geïnvesteerd in een nieuwe cv-ketel (op gas) en willen zij uiteraard liever nog niet meteen van het gas af.

Maar Nederland zal niet van vandaag op morgen gasvrij zijn. In zijn troonrede kondigde koning Willem-Alexander het al aan: de doelen moeten worden gehaald, maar de rekening wordt eerlijk verdeeld en alles moet niet ineens anders. Er zijn momenteel ruim 7,5 miljoen woningen in Nederland aangesloten op gas en gas wordt door 95 procent van de huishoudens gebruikt. Alle woningen ineens van het gas af, is praktisch gewoonweg niet haalbaar. De doelstelling is dat tegen 2030 de eerste anderhalf miljoen woningen van het gas af zijn.

gashaard

Voor de industrie komt er een CO2-heffing, terwijl het voor huishoudens mogelijk wordt om de energietransitie stap voor stap mee te maken. Nieuwbouw en nieuwe wijken worden al vanaf 1 juli 2018 verplicht gasvrij gebouwd. Voor het gasvrij maken van de bestaande wijken zullen gemeenten in samenwerking met inwoners en bedrijven plannen maken. Veel meer concreet dan een aantal experimenten is dat nog niet, omdat er nog veel onzekerheid is omtrent hoe de kosten van de transitie verdeeld zullen worden. Tegen eind 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten bekendmaken welke wijk in welk jaar verduurzaamd wordt. Verder komt er een stapsgewijze verhoging van de belasting op gas en een daling van de energiebelasting op elektriciteit. Dit moet het voor huiseigenaren financieel aantrekkelijk(er) maken om te investeren in alternatieve energie. Tot slot kunt u gebruik maken van subsidieregelingen, wanneer u zelf al wilt overstappen naar een duurzame installatie.

Gas is nog steeds de schoonste fossiele brandstof

Ook in 2030 zal een grote meerderheid van de woningen met andere woorden nog steeds met gas verwarmd worden. Zelfs al wordt er in 2022 niet meer aan gaswinning in Groningen gedaan (tenzij in een zeer koude winter). Het gas komt dan uit andere gasvelden in Nederland of in het buitenland. Wist u dat in veel Europese landen en China nog steeds volop in gas geïnvesteerd wordt? Aardgas is tot op heden immers nog steeds de schoonste fossiele brandstof; veel beter dan bijvoorbeeld kolen.

Het niet-Groningse gas heeft wel een andere samenstelling dan het Groningse gas, maar wanneer het gemengd wordt met stikstof kan het als ‘pseudo-Groningergas’ zonder problemen gebruikt worden in bestaande CV-ketels, gashaarden / gaskachels en gasfornuizen. Gasunie bouwt een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek, juist om de hoeveelheid geschikt gemaakt gas te kunnen opschroeven om het wegvallen van de Groningse gaswinning op te vangen.

Naast aardgas zijn er nog andere soorten gas. Groen gas bijvoorbeeld. Dit is biogas, bijvoorbeeld van dierlijke mest afkomstig, dat voor dezelfde toepassingen als aardgas gebruikt kan worden. De productie van groen gas gaat de laatste jaren in stijgende lijn. Daarnaast is er ook het zogenaamde flessengas: (bio)propaangas en butaangas. Nieuwe gashaarden hebben op deze ontwikkelingen al geanticipeerd en zijn geschikt voor gebruik met ‘nieuw’ gas.

Gashaard, Nederland gasvrij

Rol van de duurzame gashaard is zeker nog niet uitgespeeld

Minder (aard)gas verbruiken is ook al een belangrijke stap naar duurzaamheid. Een gashaard van de nieuwste generatie maakt het mogelijk dat u tot wel de helft minder gas verbruikt. Een groot deel van deze moderne gashaarden is bovendien ook te gebruiken met (bio)propaangas of butaangas of kunt u in een latere fase, bijvoorbeeld wanneer u van het gas afgaat, ombouwen voor gebruik met flessengas. Met flessengas bent u helemaal onafhankelijk van het gasnet en kunt u zonder problemen blijven genieten van uw gashaard.

Sfeer en gezelligheid zijn troeven die een duurzame installatie als zonnepanelen of warmtepomp niet kan leveren. U gaat niet gezellig samen een avondje voor de warmtepomp doorbrengen, zeg maar. Maar dat hoeft ook niet, want een gashaard (of een houtgestookte haard) kunt u ook perfect naast uw warmtepomp gebruiken. Bij Daniëls Openhaarden adviseren we onze klanten om de warmtepomp, die wat langzamer reageert, 1 à 2 graden lager in te regelen en dan met een haard de ruimte waarin ze verblijven, bij te verwarmen. Dat is duurzaam én financieel aantrekkelijk.

gashaard

Is een investering in een gashaard nog interessant?

Veel mensen vragen ons of een investering in een gashaard voor hen nog wel interessant is. Dat ligt natuurlijk aan uw situatie en persoonlijke voorkeur voor wat betreft het gebruik van uw haard. Wanneer u een nieuwbouwwoning, zonder aansluiting op het gasnet betrekt, is een gashaard werkend op (bio)propaangas of butaangas voor u net zo interessant. Maar natuurlijk kunt u ook kiezen voor andere sfeermakers, zoals een houtgestookte, elektrische of bio-ethanol haard. In een bestaande woning is er bijna altijd een gasaansluiting. Eigenlijk is er dan geen reden waarom u beter zou afzien van de aankoop van een (nieuwe) gashaard. Nederland wil over ruim dertig jaar, in 2050, aardgasvrij zijn. De technische levensduur van een gashaard is gemiddeld 25 jaar; dus het is zeer reëel dat u voor de volledige levensduur van uw gashaard zal kunnen genieten. Gas zal beschikbaar zijn of u kunt, indien uw wijk eerder van het gas af gaat, uw gashaard geschikt laten maken voor gebruik met flessengas.

Wij realiseren ons dat de Nederlandse transitie van gas naar duurzame(re) energie niet in uw koude kleren gaat zitten. Waar doet u nu goed aan? Welke investering is de juiste en wat past bij u? Maak gerust een afspraak, we adviseren u graag over de mogelijkheden om uw huis duurzaam te verwarmen. 

Moara Daniëls

gashaard